+381 65 90 560 90 office@aldossml.rs

Dodaci za DF 500 i DF 700

za DF 500 i DF 700 za ponovljeni razmak rupa između 100 i 205 mm ...
za DF 500 i DF 700 za rad sa letvicama širine od 22 do 70 mm ...
za DF 500 i DF 700 za drvene okrugle šipke od 35 - 60 mm ...
za DF 500 i DF 700 širenje potpore i bočno zaustavljanje ...
Savršeni spoj. Sada još svestranije.  Novi DOMINO konektori za osnovnu strukturu i konektori za ...
Savršeni spoj. Sada još svestranije.  Novi DOMINO konektori za osnovnu strukturu i konektori za ...