+381 65 90 560 90 office@aldossml.rs

FESTOOL Sto za kantericu MFT/3 Conturo-AP

  • Kataloški broj:500869
  • Oznaka:MFT/3 Conturo-AP

1 sto. 1000 mogućnosti.
  • Za montažu kanterice na random stolu
  • Klizne vođice za nesmetano i bezbedno vođenje predmeta
  • Dozvoljava korisniku da postavi kantericu pod uglom(0-47°)na stolu i pozicionira radni komad horizontalno za lepljenje – za konforno i bezbedno vođenje čak i većih komada
Glavne oblasti upotrebe
  • Za male serije ravnih ivica, za elemente slobodne forme i lepljenje kosih ivica, ugao od 0-47°
  • Sto sa perforiranom pločom i spuštajućim nogama
  • Za korišćenje kanterice CONTURO KA 65 kao stacionarne mašine

 
CONTURO kao stacionarna mašina
Da biste radili sa CONTURO-om kao stacionarnom jedinicom, jednostavno ubacite mašinu u adapter ploču u MFT 3 stolu. Ne samo da možete postaviti ivice na ravne ivice ili krivine, već i košenee ivice sa uglom između 90 ° - 45 °, jer se u stacionarnoj jedinici može naginjati CONTURO za 90 ° - 45 °.
Kantovanje ravnih linija ili oblikovanih delova
Stacionarni režim rada sa ravnim ivicama je posebno praktičan za uske ili male radne komade koji se teško stežu. Traka se ubacuje na uobičajen način, radni deo se zatim vodi duž šine, dok se na kontaktni valjak vrši ravnomerni pritisak.
Kantovanje kosih ivica 
Za pričvršćivanje ivica na kose ivice, CONTURO se jednostavno naginje u stacionarnoj jedinici do željenog ugla (mogući su uglovi od 90 ° - 45 °). Adapter vodeće šine osigurava da je ivica zalepljena ravno i da ne curi. Šina se može podesiti za debljinu ivica od 0,5 do 3 mm. Radni komad se zatim jednostavno vodi pored CONTURO-a i ivica se zalepljuje.
Jednostavna MFT 3 konverzija 
Bilo koji konvencionalni višenamenski sto Festool MFT 3 takođe se može lako pretvoriti za stacionarnu kantericu. Standardna perforirana ploča MFT 3 jednostavno se zamenjuje za posebnu perforiranu ploču LP-KA65 MFT / 3  potrebni su M4 šrafovi za zavrtnje na kliznim pločama. Pored toga potrebna je adapterska ploča AP-KA 65 - uključeno je 15 kliznih ploča.

 

 

Dimenzije stola 1.157 x 773 mm
Radna visina 900 mm
Nagib 47 °
Težina 29 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

500869.....MFT/3 Conturo-AP
  • adapter ploča AP-KA 65
  • poprečni nosači MFT 3-QT